ΒοήθειαΠληροφορίες σχετικά με τη χρήση του καταλόγου μπορείτε να βρείτε
στο τμήμα της ομάδας εργασίας ανοικτών δεδομένων.