Οδηγοί σπουδών και κανονισμοί σπουδών

Οδηγοί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Θέματα φοίτησης και απόκτησης πτυχίου. Κατηγορίες μαθημάτων του ΠΠΣ και ΠΜΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Κάτοχος Γραφείο Γραμματέως Τμήματος Κοινωνιολογίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γαλάτεια Νταναλάκη
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 12, 2019, 14:49 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2018, 13:48 (EET)
Ρυθμός Ανανέωσης Ετήσια
Είναι γεωχωρικά δεδομένα ΟΧΙ

Δικαιώματα Χρήσης και Άδειες

Αν ήδη διατίθεται, τρόπος διάθεσης website
Διάθεση μέσω τελών Όχι
Διάθεση μέσω αδειοδότησης Όχι
Τύπος Αρχείου html, pdf

Για Ψηφιακό Αρχείο

Αυτόματα Μηχαναγνώσιμη & Επεξεργάσιμη Μορφή pdf
URL διάθεσης http://sociology.soc.uoc.gr/?p=1620

Για Φυσικό Αρχείο

Διαμόρφωση Αρχείο εγγράφων Α4
Θέση

Κατεβάστε τις πληροφορίες του συνόλου δεδομένων
DCAT :    RDF/XML Turtle Notation3 JSON-LD