Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές διατριβές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 31, 2019, 13:24 (EEST)
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2019, 12:46 (EEST)
Ρυθμός Ανανέωσης τρεις φορές ετησίως
Είναι γεωχωρικά δεδομένα ΟΧΙ

Δικαιώματα Χρήσης και Άδειες

Διάθεση ΝΑΙ
Αν ήδη διατίθεται, τρόπος διάθεσης Ιστοσελίδα

Κατεβάστε τις πληροφορίες του συνόλου δεδομένων
DCAT :    RDF/XML Turtle Notation3 JSON-LD