Αυτός ο κατάλογος δεδομένων εγκαταστάθηκε για τις ανάγκες καταγραφής των δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει των νομικών του υποχρεώσεων (ΑΔΑ 6Γ07465ΧΘΨ-473, εφαρμογή Ν.4305/14), στα πλαίσια των εργασιών της Ομάδας Διοίκησης Έργου Διαύγειας και Ανοικτών Δεδομένων (Ο.Δ.Ε.ΔΙ.Α.Δ.).

Η πλατφόρμα καταλόγου εγκαταστάθηκε και προσαρμόστηκε για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Γιώργο Γιακουμή, φοιτητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας (με έναρξη Οκτώβριος 2017), με επόπτη καθηγητή τον Γιάννη Τζίτζικα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και συντονιστή της Ομάδα Εργασίας Ανοικτών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτή την στιγμή, οι διαχειριστές του καταλόγου είναι: Μάριος Πιτικάκης, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και Κάλλια Βαρούχα, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Στατιστικής & Μελετών.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι ρόλοι της ΟΔΕΔΙΑΔ περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.uoc.gr/university/open-data.html

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του καταλόγου επισκεφτείτε το τμήμα της ομάδας εργασίας ανοικτών δεδομένων.

Αυτός ο κατάλογος βασίζεται στην πλατφόρμα CKAN: http://ckan.org/